обличчям до народу

Покрова захисниці як карго-культ

Мир вам, друзі та колеги! Хто святкує - тих з Покровами, але ж... Чому великим державним святом, вихідним є день вояк, але не День Юриста чи День Вчителя? Зі зброєю мир не завоюєш, а от знання - сила! У цьому відео я розповідаю, що свято українського мілітаризму, "День захисників і захисниць України", тупо змавповане із мирного ритуалу ненасильницького захисту міста Константинополя за допомогою процесій із ризою Богородиці від набігів дикунів, включаючи давніх київських князів Аскольда і Діра. Вірте в себе і цінуйте та будуйте щастя людське, а не машину війни!

обличчям до народу

У День Миру європейські правозахисники закликали скасувати призовПромоція миру неможлива без одночасної промоції права людини на ідейну відмову від військової служби. Про це заявила у прес-релізі до Міжнародного дня миру 21 вересня 2021 року правозахисна мережа European Bureau for Conscientious Objection (EBCO).

У прес-релізі підкреслюється, що ідейна відмова від військової служби відноситься до основних прав людини, а реалізація цього права є відчутним внеском у справу миру. Коли людина через сумлінні переконання відмовляється воювати і вбивати, кожен такий суттєвий і значущий вчинок допомагає людству відкинути війну та насильство; цей вчинок є актом будівництва миру в усьому світі та утвердження загальнолюдських цінностей.

Європейські правозахисники також привертають увагу до щорічного звіту “Conscientious Objection to Military Service in Europe”, в якому міститься інформація про системні порушення права людини на ідейну відмову від військової служби в країнах Ради Європи, включаючи Україну.

Антивоєнна правозахисна мережа EBCO повторила у прес-релізі свої традиційні рекомендації для всіх європейських держав: скасувати примусову військову службу; утриматися від переслідування та репресій щодо ідейних відмовників, звільнити їх від військової служби або створити альтернативну невійськову службу з вільним доступом до неї, без надання їй карного та дискримінаційного характеру; визнати право військовослужбовців на ідейну відмову; не залучати до військової служби і навчання їй осіб віком до 18 років; приймати біженців-відмовників з країн, де вони зазнають переслідувань; зменшити військові витрати та збільшити фінансування соціальних програм; запровадити мирну освіту.

У той же день українські пацифісти відсвяткували Міжнародний день миру на онлайн-зустрічі, де також було сказано, що людське право на мир пов’язане із фундаментальним правом та моральним обов’язком відмовлятися вбивати. Руслан Коцаба розповів про судилище над ним за висловлення антивоєнних переконань та заклик до відмови вбивати, а також про втрату зору після нападу праворадикалів та безуспішні спроби притягнути нападників до відповідальності. Детально обговорювалася Альтернативна глобальна система безпеки (Alternative Global Security System), дорожня карта до загального миру глобальної мережі мирних рухів Світ ВИЩЕ Війни (World BEYOND War).Джерело: Правдошукач.
обличчям до народу

Заявление Украинского Движения Пацифистов / Statement of Ukrainian Pacifist Movement

Заявление Украинского Движения Пацифистов. Мы шокированы казанской трагедией и соболезнуем ее жертвам. Массовые убийства в школах по всему миру являются трагическим последствием безумной милитаризации человечества, бесконтрольного производства и распространения оружия, террора антилиберальных радикалов против просвещения как эмансипации мирного разума. Кроме того, эти трагедии объясняются принудительным характером образования, которое провоцирует бунт в ответ на насилие над личностью. Мы, человечество, должны учиться на практике с применением современных научных технологий жить более мирно и разумно, разоружаться, договариваться, отдавать предпочтение творчеству и любви перед разрушением и ненавистью. Мирное образование, научный и социальный прогресс позволят нам достичь справедливого мира на Земле, когда такие трагедии не будут повторяться.

Заява Українського Руху Пацифістів. Ми шоковані казанської трагедією і співчуваємо її жертвам. Масові вбивства у школах по всьому світу є трагічним наслідком божевільної мілітаризації людства, безконтрольного виробництва і поширення зброї, терору антиліберальних радикалів проти просвітництва як емансипації мирного розуму. Крім того, ці трагедії пояснюються примусовим характером освіти, що провокує бунт у відповідь на насильство над особистістю. Ми, людство, повинні вчитися на практиці з застосуванням сучасних наукових технологій жити більш мирно і розумно, роззброюватися, домовлятися, віддавати перевагу творчості і любові перед руйнуванням і ненавистю. Мирна освіта, науковий і соціальний прогрес дозволять нам досягти справедливого миру на Землі, коли такі трагедії не повторюватимуться.

Statement of Ukrainian Pacifist Movement. We are shocked by the Kazan tragedy and sympathize with its victims. Mass killings in schools around the world are a tragic consequence of the insane militarization of humanity, the uncontrolled production and proliferation of weapons, the terror of anti-liberal radicals against the education as emancipation of peaceful mind. In addition, these tragedies are related to coercive organization of education, which provokes rebellion in response to structural violence against the individual. We the humanity should learn in practice using modern scientific technology to live more peacefully and intelligently, to disarm, to negotiate, to prefer creativity and love over destruction and hatred. Peace education, scientific and social progress will allow us to achieve the just peace on Earth where such tragedies will never happen again.

обличчям до народу

Believe in Yourself in 2021! Вірте в себе у 2021 році! Верьте в себя в 2021 году!Dear and Sacred Friends, Believe in Yourself in the 2021 Purity Year, according to the Soul Calendar of Human Worship! Peace to You! Be happy and successful!

o o o

Дорогі та священні друзі, вірте в себе у новому 2021 Році Очищення за Душевним календарем Людинопоклонництва! Мир Вам! Радості та успіху!

o o o

Дорогие и священные друзья, верьте в себя в новом 2021 Году Очищения по Душевному календарю Человекопоклонничества! Мир Вам! Радости и успеха!
обличчям до народу

Newsletter of Ukrainian Pacifist Movement: First Issue, 21.09.2020

Ukrainian Pacifist Movement issued a short documentary about peaceful history of Ukraine and the newsletter to celebrate the International Day of Peace.

Peaceful History of Ukraine: a short documentary dedicated to the International Peace Day

Ukrainian Pacifist Movement published a short documentary movie "Peaceful History of Ukraine" prepared by Yurii Sheliazhenko and dedicated to International Peace Day 21 September 2020.

Collapse )
обличчям до народу

Новини Українського Руху Пацифістів: Випуск перший, 21.09.2020

Український Рух Пацифістів випустив інформаційний бюлетень та документальний фільм з нагоди Міжнародного дня миру.

Мирна історія України: коротке документальне кіно до Міжнародного дня миру

Український Рух Пацифістів опублікував короткий документальний фільм “Мирна історія України”, який створив Юрій Шеляженко з нагоди Міжнародного дня миру 21 вересня 2020 року. 

В короткому відео показано історичний розвиток культури миру в Україні, що включає ненасильницькі справи давніх людей, таких як філософ Анахарсіс з Північного Причорномор’я, середньовічні мирні ідеї, в т.ч. висловлені у заповіті Ярослава Мудрого, антимілітаристичну творчість Тараса Шевченка та Михайла Драгоманова у 19 столітті, появу українських секцій Антивоєнного Інтернаціоналу та Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу в першій половині 20 століття, офіційні та неофіційні мирні рухи і репресії проти пацифістів у радянській Україні, запровадження альтернативної служби (1992) та ліквідація ядерної зброї (1994) у незалежній Україні. 

Руслан Коцаба: амністія для бойовиків, які не вчинили воєнних злочинів, допоможе досягти миру на Донбасі

Collapse )
обличчям до народу

Інформована автономія: концептуалізація свободи в цифрову епоху

Що таке свобода? Універсальний закон життя, руху та еволюції; інформована автономія. Як бути вільною особою? Пізнай себе і реальність навколо.

Моя доповідь "Інформована автономія: концептуалізація свободи в цифрову епоху" на колоквіумі "Призначення автономії" в Університеті Уорику (Велика Британія).Шукаючи надійні принципи розуміння свободи, ми повинні відповісти на основні питання: що таке свобода, як бути вільними, чому свобода важлива, для кого, коли і де.

Деякі відповіді на ці питання можна знайти інтуїтивно, відчуваючи свободу.

Інші відповіді знаходяться шляхом роздумів, як було з поняттям автономії, тобто, самостійності або власного закону, що поєднує індивідуальні та універсальні значення свободи.

Багато відповідей є практичними, як це має бути в епоху науки і технологій, що допомагають нам піднятися над собою багатьма способами, наприклад, через прогресивну політику розвитку добробуту людей та гарантування процесуальної справедливості.

Деякі практичні відповіді перетворюють автономію на інструмент структурного насильства: візьміть, для прикладу, «автономію споживачів» робити вибір, нав'язаний маніпулятивним маркетингом, або «трудову автономію» працювати більше і заробляти менше через хитрощі менеджменту, або «автономію користувачів» у фільтрованих бульбашках соціальних мереж і мас-медіа.

Щоб протистояти відчуженню свободи, люди мають знати практичне значення автономії та наслідки свого вибору. Історичний розвиток автономії від моралі через етику до права подібний до історії суспільних світоглядів, розвиток яких починається з релігії, удосконалюється у філософії і досягає рівня науки.

Закони природи повторюються об'єктами експериментів і виявляють автономію матерії, а людські закони реалізуються у правовій культурі і виявляють автономію волі.

У моделі закону як самовиконуваних правил (автономно-процесуальній моделі права) будь-який процес та його елементи вважаються автономними, подібно до права людини на мир, що реалізується у процесах медитації, яка приносить внутрішній мир, та медіації, яка забезпечує мирну взаємодію між людьми.

Невідчужуваність людських прав допомагає зберегти автономію у будь-якій системі координат: це власність на себе в умовах капіталізму, самовизначення в умовах детермінізму, самопрограмування в умовах технократії, тощо.

Справжня свобода має бути інформованою автономією, активним і мирним самостворенням, посиленим у нашу цифрову епоху відкритим доступом до практичних знань та просуванням людської еволюції у всіх економічних, політичних, культурних та інших контекстах.
обличчям до народу

Право на мир ☮ Right to Peace ☮ Webinar

Український Рух Пацифістів запрошує відсвяткувати День Конституції України 28 червня 2020 року о 15 годині на вебінарі "Право на мир". Приєднуйтеся до нас у Zoom!

Ukrainian Pacifist Movement invites to celebrate Ukrainian Constitution Day 28 June 2020 at 3 PM, Kyiv time, in our webinar "Right to Peace." Join us via Zoom!

Zoom link: https://us04web.zoom.us/j/72413335676?pwd=cGFOTEVMZ0Y3OTRoWFpwWDZDWk9nQT09

Ідентифікатор конференції / Conference ID: 724 1333 5676

Пароль / Password: 025798

Facebook сторінка події / Event Page: https://www.facebook.com/events/644106949789533/

* * * *

Закон захищає права людини, війна їх порушує. Війна вбиває і калічить людей, затикає рот правді, принижує людську гідність. Тому війна є злочином і має бути заборонена законом. Натомість цинічні розпалювачі війни з піною у рота твердять, ніби закон зобов'язує нас вести війну, і не хочуть визнавати людське право на відмову вбивати. Настав час згадати, якими є приписи Основного Закону.

Конституція України гарантує громадянам право на мирні зібрання (ст. 39) і зобов'язує державу дотримуватися мирної зовнішньої політики та норм міжнародного права (ст. 18).

За Статутом ООН (ст. 33) Україна зобов'язалася вирішувати міжнародні конфлікти мирними засобами. Генеральна асамблея ООН прийняла декларації про право на мир всіх народів (1984 р.) і кожної людини (2016 р.).

Collapse )
обличчям до народу

Право на відмову вбивати в Україні | The Right to Refuse to Kill in Ukraine

15 травня о 15:00, у Міжнародний день відмови від військової служби з мотивів сумління, Український Рух Пацифістів запрошує Вас взяти участь у вебінарі "Право на відмову вбивати в Україні": https://www.facebook.com/events/1083876101983963/


Ukrainian Pacifist Movement invites you to our webinar "The Right to Refuse to Kill in Ukraine." Join us in International Conscientious Objection Day, 15 May at 3 PM (Kyiv time): https://www.facebook.com/events/1083876101983963/


Український Рух Пацифістів є членом Європейського бюро відмови від військової служби з мотивів сумління та секцією Антивоєнного Інтернаціоналу. 


Ukrainian Pacifist Movement is a member of the European Bureau for Conscientious Objection and a section of War Resisters’ International.


..................


15 травня антивоєнні організації по всьому світу відмічають Міжнародний день відмови від військової служби з мотивів сумління (International Conscientious Objection Day). Це день солідарності з тисячами людей, ув'язнених за відмову вбивати інших людей. Одним відмовникам віра не дозволяє взяти в руки зброю, інші переконані у злочинному характері будь-якої чи якоїсь конкретної війни. В фашистській Німеччині відмовників називали дезертирами і розстрілювали, а зараз цим дезертирам ставлять пам'ятники та шанують як мучеників. Злочини нацизму були засуджені людством; щоб уникнути їх повторення, сучасне міжнародне право вимагає шанувати релігійні чи інші переконання відмовників та не примушувати їх нести військову службу.


Collapse )

UPD. Ukrainian Pacifist Movement's webinar in International Conscientious Objection Day. Вебінар Українського Руху Пацифістів на Міжнародний день відмови від військової служби з мотивів сумління.Дивіться також презентацію / See also slides: https://www.academia.edu/43060228/

In times of world wars, many peace-loving Ukrainians objected to military service and were repressed. Conscientious objection was partly legalized only in the first years of the nation's independence. Today, alternative service in Ukraine is hardly accessible, objectors are discriminated, and evasion from a military draft is punishable by the law.

Results of TV poll: 91% against conscription / Результати ТВ-опитування: 91% проти призову

обличчям до народу

In memory of pacifists who refused to kill in the Second World War

Dear friends, in the Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War, I prepared short list of videos about people refused to fight the war.