?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

[ PRINT ]


***

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СПОВІДУЮЧИХ ВІРУ В НАЙВИЩУ ЦІННІСТЬ ЛЮДИНИ

ПРО ПРИЗОВ ДО АРМІЇ


Обов'язковий для всіх громадян призов до армії, безумовно, є приниженням цінності людини.

Від вояки вимагають вміння і готовності застосувати насильство за наказом командира. Солдат не може вирішувати, чи справедливий такий наказ.

Одним зі шляхів піднесення цінності людини є принципова відмова від насилля. Навіть у відповідь на насилля.

Людина не була б людиною, якщо б не могла обрати шлях відмови від насильства.

Держава має поважати право людини на відмову ставати воякою. Нехтуючи правом людини на відмову від насильства, держава принижує цінність людини.

Примушувати кожного бути воякою - антилюдяно і нерозумно.

Благословенною є кожна держава, що відмовляється назавжди від загального обов'язкового призову до армії.

***

РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА ИСПОВЕДУЮЩИХ ВЕРУ В НАИВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

О ПРИЗЫВЕ В АРМИЮ


Обязательный для всех граждан призыв в армию, безусловно, является унижением человеческой ценности.

От солдата требуют умения и готовности применить насилие по приказу командира. Солдат не может решать, справедлив ли такой приказ.

Одним из путей возвышения ценности человека является принципиальный отказ от насилия. Даже в ответ на насилие.

Человек не был бы человеком, если бы не мог выбрать путь отказа от насилия.

Государство должно уважать право человека на отказ становиться солдатом. Попирая право человека на отказ от насилия, государство унижает ценность человека.

Принуждать каждого быть солдатом - бесчеловечно и неразумно.

Благословенно каждое государство, отказавшееся навсегда от всеобщего обязательного призыва в армию.

***

РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СПОВІДУЮЧИХ ВІРУ В НАЙВИЩУ ЦІННІСТЬ ЛЮДИНИ

Президенту України
ЯНУКОВИЧУ Віктору ФедоровичуШановний Віктор Федорович!

Прошу Вас невідкладно докласти всіх зусиль для відміни загального обов'язкового призову до армії в Україні.

Проповідник Релігійної віри в Найвищу Цінність Людини Юрій Шеляженко.

***

РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА ИСПОВЕДУЮЩИХ ВЕРУ В НАИВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Президенту Российской Федерации
МЕДВЕДЕВУ Дмитрию АнатольевичуУважаемый Дмитрий Анатольевич!

Прошу Вас незамедлительно приложить все усилия для отмены всеобщего обязательного призыва в армию в Российской Федерации.

Проповедник Религиозной веры в Наивысшую Ценность Человека Юрий Шеляженко.

***

РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА ИСПОВЕДУЮЩИХ ВЕРУ В НАИВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Президенту Республики Беларусь
ЛУКАШЕНКО Александру ГригорьевичуУважаемый Александр Григорьевич!

Прошу Вас незамедлительно приложить все усилия для отмены всеобщего обязательного призыва в армию в Республике Беларусь и освобождения от несправедливого заточения Ивана Михайлова, арестованного 15.12.2009 г. за отказ от насилия по религиозным соображениям.

Проповедник Религиозной веры в Наивысшую Ценность Человека Юрий Шеляженко.

Comments

( 11 коментарів — Прокоментувати )
(Анонімно)
27 лютий 2010 21:02 (UTC)
Не знущайтеся з української мови. Що таке «вояка»? (Бо «вояк» — ВІН) Чому тоді в російській версії не «воины», а «солдаты»?

Висновок: сірники під нігті й до газівки.
ex_pamerast
27 лютий 2010 21:49 (UTC)
Я згоден з тим, що шудрі не повинні підлягати обов'язковому призову до війська.
sheliazhenko
28 лютий 2010 10:13 (UTC)
Не знав, що Ви індуїст.
ex_pamerast
28 лютий 2010 14:37 (UTC)
О, ні.
Я - традиціоналіст, а відтак - християнин східного обряду.
Але факт поділу людей від народження на касти від цього не змінюється.
sheliazhenko
28 лютий 2010 22:59 (UTC)
Думаю, Ви розумієте поняття касти якось занадто широко. Між тим як місце цьому поняттю - в минулому, а не сьогоденні. Так мені підказує моя віра.

Навіщо культивувати архаїчні спрощення? Щоб укріплювати існуючі недоліки суспільства, такі, як домінування замкнених консервативних спільнот, що гальмують розвиток в окремих сферах життя?

Я не вважаю, що кастовий устрій сприяє підвищенню цінності людини. Тому принципово відмовляюся від кастового дискурсу.

Вірю, що кожен має право не належати до жодної касти.
ex_pamerast
28 лютий 2010 23:49 (UTC)
Дякую, Юрію, за виправлення: мені слід було сказати про варну шудрів, а не касту.

Я не претендую на компетентність у цій проблематиці. Проте інтуїтивно мені здається, що теорія урівняння людей була породжена індустріяльною епохою для якої були характерні такі потреби:
- важливим чинником успішности армії була її чисельність і освіченість
- важливим чинником виробництва була чисельність робітників і їх освіченість

Ці виклики породжували необхідність всеохопної освіти, а також виборчих та інших прав - для цього потрібно було звести відміннсіть між варнами до мінімуму, а саме культивування ідеї про поділ на варни заборонити.

У нинішньому постіндустріяльному суспільстві оте що я вище перелічив вже неактуально, тому і ідея урівняння людей - пережиток минулого.

А для України відродження варнового поділу надзвичайно актуальне тому, що серед українців цілеспрямовано проводили у 1918-53 рр. політику зміни варнового співвідношення на користь нижчих варн (україноетнічних брахманів просто знищували, чисельність кшатрії мінімізовували). І якщо у непостгеноцидних суспільствах люди ріжних варн більш менш збалансовано виконують свої суспільні функції, то у нас дуже багато свинопасів (тут конкретніше про цей термін) вибилися в еліту, політичну особливо і вони зачищають інформаційне поле так, щоби ті хто народжений бути елітою не пробилися нагору.

А загальний (окрім шудрів) військовий обов'язок і володіння зброєю потрібні для того, щоби потенційний окупант знав, що у разі окупації України чи її частини він зіткнется з таким партизанським рухом, що ціна окупації для нього може виявитися надто високою щоби вдаватися до неї.
sheliazhenko
01 березень 2010 21:46 (UTC)
Якщо Ви розумієте згубність ідеї "урівняння", дивно, чому Ви захищаєте загальний військовий обов'язок. Люди не однакові. Не можна всіх примусити брати участь у військових конфліктах або підготовці до них. Сенс життя людини може перевищувати сенс участі у конфліктах на стороні тої чи іншої спільноти/народу.
ex_pamerast
01 березень 2010 21:55 (UTC)
Ну, так військова підготовка має відрізнятися для представників ріжних варн.

Людина - не кіт. Людина, подібно до вовка, барана, ітн - істота соціяльна. Справді, на відміну від кота на безкотячому острові, людина не зможе нормально жити на безлюдному острові.

Тому сенс життя людини є підмножиною сенсу існування певної спільноти.

До речі, щойно до теми варн і їх неправильного розподілу в українскому суспільстві наткнувся на статтю Антона Зікори в УТ.
sheliazhenko
02 березень 2010 12:08 (UTC)
Сенс життя людини не може бути підмножиною, оскільки включає в себе всі множини, які тільки людина забажає до нього включити. Детермінізм в даному випадку спростовується численними парадоксами, які доводять його до абсурду.

Більше того, я вважаю, що існуючі людські спільноти, що можуть претендувати на індивідуальність, за рівнем організації є примітивнішими від практично кожної окремо взятої людської особистості, за умови, що така особистість усвідомлює себе і йде мудрим шляхом розвитку.

Також я вважаю, що нема сенсу надавати перевагу уявленням про людину як про елемент соціуму над уявленнями про людину як неповторну індивідуальність. Намагання обмежити сенс життя людини її ролями в соціумі є приниженням найвищої цінності людини, а отже - це зло. Вірю, що таке зло рано чи пізно перестане займати уми людей.
( 11 коментарів — Прокоментувати )