?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

1. Базовий моральний критерій релігійної віри в найвищу цінність людини: все, що утверджує найвищу цінність людини – добро; все, що принижує найвищу цінність людини – зло. Те, що не може бути визначено як добро чи зло, відповідно до цього Кодексу є нерозподільним.

2. Цей кодекс регламентує винесення оціночних суджень морального характеру релігійною громадою сповідуючих віру в найвищу цінність людини щодо феноменів – тобто тих явищ, дійсних чи уявних, які, на думку сповідуючих релігійну віру в найвищу цінність людини, заслуговують на оцінку “добро” чи “зло”.

3. Метою розподілу добра і зла є висновок щодо певного феномену, чи є він добром або злом, або є нерозподільним відповідно до базового морального критерію, зазначеного у п. 1 цього Кодексу.

4. Якщо феномен визнано добром, висновок може містити пропозиції щодо розвитку та поширення цього феномену. Якщо феномен не визнано добром, висновок може містити пропозиції щодо трансформації феномена у добро. Якщо феномен визнано злом, висновок може містити пропозиції щодо його подолання.

5. Будь-які феномени можуть вивчатися на предмет розподілу добра і зла. Такими феноменами є, зокрема, факти та оціночні судження, зокрема, про діяльність або мету, способи, результати діяльності окремих людей, спільнот, інституцій тощо, а також живі та неживі предмети, події, інформацію, зокрема про проекти, наміри, задуми, мотиви, норми, правила, уявлення та ін., а також сукупності феноменів, зв’язки між феноменами тощо.

6. Добро і зло розподіляє Хранитель Віри. Учасниками процесу розподілу добра і зла є окремі люди або спільноти, товариства, установи, організації тощо, представлені в процесі уповноваженою на те людиною.

7. Процес розподілу добра і зла ведеться у письмовій формі та починається за заявою про розподіл добра і зла, поданою Хранителю Віри, або за ініціативою Хранителя Віри. У заяві про розподіл добра і зла має бути зазначене повне ім’я (найменування) та поштова адреса заявника, які феномени потребують розподілу добра і зла, які є зацікавлені особи (має бути зазначене повне ім’я або найменування цих осіб та їх поштові адреси), доводи заявника по суті порушеного питання. Заявник може доповнювати і уточнювати свою заяву. Всі рішення, заяви, звернення, клопотання, доводи, докази, скарги та висновки по суті процесу є письмовими матеріалами процесу і зберігаються Хранителем Віри. Замість речових доказів до матеріалів процесу приєднуються акти про встановлення фактів, завірені Хранителем Віри або учасником процесу, електронні документи для приєднання до матеріалів процесу роздруковуються. Матеріали процесу відкриті для ознайомлення учасникам процесу, а також – іншим особам за рішенням Хранителя Віри. Зміст матеріалів процесу може бути оскаржений Хранителю Віри у письмовій формі, за результатами розгляду скарги ухвалюється рішення про вилучення матеріалів процесу або про часткове ігнорування змісту матеріалів процесу. Про ознайомлення з матеріалами процесу слід подати заяву Хранителю Віри у письмовій формі.

8. Ухваливши рішення почати або продовжити процес, Хранитель Віри визначає часові рамки процесу і коло осіб, яких стосується цей процес, повідомляє їм про початок процесу та пропонує надати свої доводи по суті процесу. Доводи мають бути обгрунтованими і можуть бути доведеними, зокрема, за допомогою доказів. Особи, які не були залучені до процесу, можуть звернутись із заявою про участь у процесі, яку Хранитель Віри розглядає та за результатами розгляду виносить мотивоване рішення про залучення заявника до процесу або відмову у залученні до процесу.

9. За результатами оцінки доводів учасників процесу та фактичних обставин справи, керуючись зазначеним у п. 1 цього Кодексу базовим моральним критерієм, Хранитель Віри виносить обгрунтований висновок щодо того, чи є ті чи інші феномени (сукупності феноменів, зв’язки між феноменами) добром чи злом, або є нерозподільними.

10. Висновок за результатами процесу надається у письмовому вигляді з підписом Хранителя Віри та штампом релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини учасникам процесу, а також – іншим особам за рішенням Хранителя Віри. Хранитель Віри своїм рішенням може запропонувати визначеним ним учасникам процесу оплатити витрати на ведення процесу у визначеному ним обсязі. В такому разі висновок за результатами процесу чи інше рішення, передбачене цим Кодексом, надається виключно у разі оплати цих витрат. За клопотанням учасника процесу Хранитель Віри може продовжити процес у зв’язку з новими обставинами, наслідком чого має бути ухвалення нового висновку. Висновок за результатами процесу може вільно оприлюднюватись будь-якими особами без змін та перекручень.

* * *

Поштова адреса Хранителя Віри (Шеляженко Юрій Вадимович): вул. Тверський тупик, б. 9, к. 82, м. Київ, 01042.

Comments

( 4 коментарі — Прокоментувати )
nebratan
15 червень 2010 03:43 (UTC)
Це Ви серйозно, чи Вас трішки "занесло" друже Шеляженко?-Подібний кодекс(символ віри) православних християн існує ось уже 2 тисячі років. з тої пори, як на Землю прийшов для порятунку людства Господь Наш Ісус Христос. -Ігри ж віру , повірте, небезпечні! Навіть з благими намірами.-Краще помолитись Богу Істинному щоб на нашій землі запанувало добро і добробут.Все сказано ще тисячоліття й тисячоліття тому і нічого добавити(Евклезіаст..)
sheliazhenko
15 червень 2010 21:49 (UTC)
Я поважаю Ваші переконання, але сповідую і проповідую Релігійну Віру у Найвищу Цінність Людини.
nebratan
16 червень 2010 03:51 (UTC)
Значить Ви атеїст-матеріаліст?-(див.Ульянов-Лєнін(Бланк) «Матеріалізм та емпіріокритицизм», 1908). Хоча подібні вірування( з перейменуванням літочислення і т.п. дурницями були в ходу і під час Великої Французької Революції(-Наполеон, правда, повернув в життя французів Церкву і Віру в Істинного Бога).
-Є й подібні азіатські вчення, але все це в досвіді людства вже було і ні до чого не привело, адже сказано: "не сотвори собі кумира!"-Навіть з самого себе! -Адже всі подібні вірування(починаючи від римлян-вони теж споруджували собі коханому пам"ятники,тамплієрів, і закінчуючи саєнтологоподібними сектами-(азійський аналог феншуїсти)-приходили до одного й того ж джерела-Люцифера-пропащого янгола(див. люциферіанство), що як відомо ,теж сповідував найвищу цінність -самого себе, за що й був вигнаний Господом в нижчі сфери

-.«Як упав ти з неба, Денниця, син зорі! Розбився об землю — той, хто попихав народами. А промовляв у серці своєму: піднімусь на небо, вище за зірок Божих вознесу престол свій і сяду на горі в сон­мі богів край півночі, зійду на висоти за­хмарні, уподібнюсь Всевишньому. Але ти скинутий в пекло!» -Ісайя

А ось що каже мудрий український народ про такі вірування: «Людина стріляє, а Господь кулі носить»(укр. народна приказка

-Трішки про Совдепію("Кодєкс страітєлєй каммунізьма":
Складник «ідеологічно правильного світогляду» в Радянському Союзі — так званий войовничий атеїзм — не був про­стим безвір’ям. Якщо Бога немає, то наві­що виключати людину з партії за те, що, виконуючи батьківський заповіт, вона ховає покійника із священиком чи хрес­тить дитину? Адже це не більше як умов­ність, і вона нікому не може зашкодити... А виключали! Бо відчуття вищої сили над собою в людині запрограмовано, й це місце не може лишатися порожнім. Сві­тогляд, який культивувався в Радянсь­кому Союзі під прапорами боротьби з релігією, являв собою квазіцеркву, що перейняла від своєї попередниці догма­тизм, сувору вну­тріш­ню ієрархію й пре­тензії на єдиного індикатора істини.

Свідомо чи несвідомо служачи антибогу, люди сподіваються на блага, які їм перепадуть. Але батько брехні розплачується зі своїми при­бічниками, бо ж він не визнає жодних обо­в’язків, топчучи всі моральні цінності.

Piccy.info - Free Image Hosting

Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник — диявол — ходить рикаючи, як лев, що шукає пожерти когось. Противтесь йому, тверді в вірі.
Петра 5:8

Тож підкоріться Богові та не піддавайтесь сатані,— то й утече він від вас.
Якова 4:7
sheliazhenko
16 червень 2010 12:14 (UTC)
Я сповідую Релігійну Віру у Найвищу Цінність Людини. Це не атеїзм і не матеріалізм. Це Релігійна Віра у Найвищу Цінність Людини.

Сайт релігійної громади: http://ludstvo.org.ua
( 4 коментарі — Прокоментувати )