May 7th, 2009

обличчям до народу

В Україні нема свободи совісті та віросповідання?!

До такого висновку підштовхує хамська поведінка чиновника департаменту у справах релігій та забезпечення свободи совісті Державного комітету України у справах національностей та релігій Віктора Петровича Бондаренка.

На розгляд до пана Бондаренка потрапили документи стосовно державної реєстрації Релігійного Центру Віри у Найвищу Цінність Людини, підготовлені та подані до уповноваженого органу України у справах релігій у строгій відповідності до вимог Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Замість того, щоб розглянути заяву про реєстрацію Статуту Релігійного Центру Віри в Найвищу Цінність Людини у строки і у спосіб, встановлені законодавством, чиновник запросив до себе на прийом заявника і почав ділитися з ним особистими оціночними судженнями принизливого характеру.

Пан Бондаренко образив заявника до глибини душі, заявивши, що нібито не існує такого віросповідання – “Віра в Найвищу Цінність Людини”. У відповідь на нагадування про ст. 35 Конституції України, де чітко сказано: “Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність”, а перед ним сидить людина, яка вільно обрала своїм віросповіданням Віру у Найвищу Цінність Людини і має на це право, чиновник заявив, що “норми Конституції декларативні” і особисто він відмовляється визнавати існування такого віросповідання, як Віра у Найвищу Цінність Людини.

Також пан Бондаренко повідомив, що не громадянину вирішувати, які у нього є права – це, мовляв, визначає тільки його відомство.

Крім того, у відповідь на питання, чи буде розглянуте у порядку, встановленому Законом України “Про свободу совісті та релігійні організації” питання реєстрації статуту Релігійного Центру Віри в Найвищу Цінність Людини, пан Бондаренко назвав і цей Закон “декларативним” та сказав, що буде трактувати його, як він хоче.

Відповідно до ст. 5 Закону України “Про державну службу”, державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування. В зв’язку з цим Київська релігійна громада Віри в Найвищу Цінність Людини ставитиме питання про відповідність займаній посаді людини, яка вважає “декларативними” свої встановлені законодавством обов’язки і замість сумлінного виконання своїх обов’язків нав’язує громадянам власні образливі оціночні судження про релігію, які вони сповідують, а також пропагує правовий нігілізм, паплюжить законодавство і державний устрій України своєю відвертою неповагою до законів України, включаючи Основний Закон, і до прав людини та громадянина України.

В будь-якому разі, з метою припинення свавілля і беззаконня по відношенню до віруючих у Найвищу Цінність Людини Віктора Петровича Бондаренка має бути усунуто від розгляду питання про реєстрацію Статуту Релігійного Центру Віри в Найвищу Цінність Людини.