August 17th, 2010

обличчям до народу

Сьогодні о 16 годині в ВАСУ

розглядатиметься мій позов до Президента України Віктора Януковича.

UPD. Стаття на УП: Як убезпечити демократію від "технічних помилок"

Я готовий відповідно до ст. 113 Кодексу адміністративного судочинства України досягнути примирення з Відповідачем на таких умовах:

Відповідач протягом місяця від набуття чинності ухвали суду, у якій будуть зафіксовані ці умови примирення, своїм Указом затвердить Положення про порядок розгляду звернень громадян та юридичних осіб, адресованих Відповідачу, яке буде належним чином оприлюднене.

Зокрема, цим Положенням має бути передбачений спеціальний порядок розгляду скарг на дії чи рішення Адміністрації Президента України та її посадових осіб, щоб відмовідно до норми ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» («Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються») уникнути нинішньої ситуації (Адміністрація Президента України розглядає всі звернення громадян на адресу Президента України відповідно до п. 20 ч. 4 Положення про Адміністрацію Президента України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 2010 року № 504/2010, в тому числі, скарги на дії та рішення самої Адміністрації), коли скаргу на дії чи рішення Адміністрації Президента України розглядає сама ж Адміністрація Президента України, або – скаргу на дії чи рішення посадової особи Адміністрації Президента України розглядає та сама посадова особа.

Відповідач організує прийом громадян та представників юридичних осіб із подання письмових звернень таким чином, щоб прийом проводився в одній приймальні, щоб на другому примірнику звернення ставилася відмітка (штамп) про прийняття звернення (зараз юридичним особам та фізичним особам – підприємцям не дають іншої можливості, окрім як кинути звернення без будь-якої реєстрації у ящик для кореспонденції у бюро перепусток за адресою вул. Банкова, 11), і щоб прийом громадян був організований так, аби уникнути довжелезних черг, у яких доводиться чекати годинами, як у громадській приймальні Відповідача на вул. Шовковичній, 12.

Відповідач має визначити працівника Адміністрації Президента України або іншого державного службовця, відповідального за здійснення контролю за своєчасністю реагування на звернення громадян, а на офіційному веб-сайті Відповідача має бути опубліковано робочий телефон цього державного службовця. Контроль має полягати у відслідковуванні того, чи надано вчасно належну відповідь на кожне зі звернень, у об’єктивному розгляді скарг на неналежний розгляд звернень громадян, адресованих Президенту України, а також у підготовці пропозицій з більш ефективного та оперативного реагування на звернення громадян.

Передбачені законом переваги для журналістів у отриманні інформації (ст. 29 Закону України «Про інформацію», п. 5 ч. 2 ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» тощо) мають бути реалізовані, зокрема, таким чином: на звернення журналістів до Президента України щодо отримання будь-якої інформації чи документів в рамках його компетенції або з питань акредитації має даватись відповідь не пізніше ніж за 10 діб, якщо законом не встановлені менші строки розгляду таких звернень.

У відповідь на офіційні подання ЗМІ щодо акредитації на заходи за участі Президента України протягом 24 годин, але не пізніше ніж за 3 години до початку заходу редакція має отримати електронною поштою або факсом підтвердження акредитації чи мотивовану відмову у акредитації за наявності у офіційному поданні клопотання про таке підтвердження та адреси електронної пошти або номеру факсу. Скарги на відмову у акредитації або затримку у наданні такого підтвердження мають розглядатися невідкладно і об'єктивно.