April 23rd, 2011

обличчям до народу

П'ять кроків до рефлексії: теми визначено // Пять шагов к рефлексии: темы определены

Релігійна громада сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини оголошує про продовження циклу "П'ять кроків до рефлексії".

Обрано п'ять основних тем для рефлексії:

1) Об'єктивність.

2) Співпраця.

3) Сім'я і стать.

4) Перемога.

5) Народ.

Ваші ідеї щодо розкриття тем для рефлексії надсилайте за адресою: ludstvo@gmail.com

* * *

Религиозная община исповедующих Веру в Наивысшую Ценность Человека объявляет о продолжении цикла "Пять шагов к рефлексии".

Выбраны пять основных тем для рефлексии:

1) Объективность.

2) Сотрудничество.

3) Семья и пол.

4) Победа.

5) Народ.

Ваши идеи относительно раскрытия тем для рефлексии присылайте по адресу: ludstvo@gmail.com