October 1st, 2018

обличчям до народу

Україна: проблеми із реалізацією Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права

Коаліція за особисту автономію описала проблеми реалізації економічних, соціальних і культурних прав в Україні

Повідомлення “Україна: проблеми із реалізацією Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права” підготовлене Коаліцією за особисту автономію на допомогу Комітету ООН з економічних, соціальних та культурних прав у розробці “списку питань для доповіді за спрощеною процедурою” (LOIPR), відповіді на які складатимуть доповідь України відповідно до статті 16 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Повідомлення опубліковане англійською мовою у базі даних УВКПЛ ООН (розділ Ukraine, документ Info from Civil Society Organizations: Coalition for Personal Autonomy) та на Academia під заголовком “Ukraine: problems with implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”.

Collapse )