?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Релігійна громада сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини оголошує про початок циклу усвідомлення тенденцій суспільного життя "П'ять кроків до рефлексії".

Початковим етапом буде вибір будь-яких п'яти основних тем для рефлексії, які відображають основні тенденції, що впливають на кожну людську душу.

Ваші ідеї щодо вибору тем для рефлексії надсилайте за адресою: ludstvo@gmail.com

Дедлайн: 10 березня 2011 року.

* * *

Религиозная община исповедующих Веру в Наивысшую Ценность Человека объявляет о начале цикла осознания тенденций общественной жизни "Пять шагов к рефлексии".

Начальным этапом будет выбор любых пяти основных тем для рефлексии, которые отображают основные тенденции, влияющие на каждую человеческую душу.

Ваши идеи относительно выбора тем для рефлексии отправляйте по адресу: ludstvo@gmail.com

Дедлайн: 10 марта 2011 года.

Comments

( 18 коментарів — Прокоментувати )
(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 21:13 (UTC)
Душа - носій сенсу існування всього сущого, надприродна, активна, безсмертна субстанція, присуща всім матеріальним об’єктам (однак безвимірна зі світу матеріальних об’єктів) та деяким уявним, які Бог і людина можуть наділяти душею силою своєї душі. Зокрема, душа людини - це думки та ідеї, плани та задуми, мрії та знання, любов і пристрасть, терпіння і смирення, фантазія, надія, розуміння і співчуття, все найкраще у свідомості людини. Бог є душею і уособлює найвищу цінність людини.
(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 21:19 (UTC)
Нейрофізіологія - це наука. А Віра в Найвищу Цінність Людини - це релігія. Науковими методами неможливо вирішувати питання теології, оскільки з точки зору науки душі взагалі не існує - адже вона безвимірна зі світу матеріальних об'єктів.
(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 21:37 (UTC)
Релігійна термінологія відображає мої щирі почуття та переконання. Крім того, я знаю істину зі священного писання та від Бога, з яким безпосередньо спілкуюся. Моя релігія не може заплутати істинно віруючого, навпаки, вона показує кожному шлях до Бога та істини.

Науковець може усвідомлювати святиню душі, ототожнюючи її зі свідомістю. Однак це лише перший крок. Насправді душа пов'язана з усім найкращим у свідомості (С. В. 10), а це велика різниця. Наприклад, душа не може містити зла, а свідомість, на жаль, може - під впливом недосконалості природного світу.

Я з великим задоволенням обговорював і буду обговорювати будь-які питання у секулярних термінах, однак коли йдеться про питання моралі, духовності, культури, оцінки міри добра та зла у будь-якому феномені та інших питань віри, релігія і спілкування з Богом для мене є дороговказом до вирішення кожного з таких питань. До речі, у теології людини є цікаве міркування, яке примирює мою релігію з атеїзмом із застосуванням теологічного методу металогіки, див. розділ 7 за цим лінком.
(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 21:41 (UTC)
Прошу пана, яке русло Ви вважаєте правильним?
(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 22:12 (UTC)
Ви ж бачите, мабуть, що я потроху займаюся п. п. 3, 4, 6. Однак все перераховане Вами робиться правильно і має сенс за певних умов. Бо:

1) не можна розвивати науку і техніку масових вбивств;
2) не можна "лікувати" від "хвороби" вільнодумства, як в СРСР;
3) не можна захищати "право" групи нехтувати інтересами індивідуума, навіть якщо на цьому "праві" наполягають мільйони, а індивідуум лише один, і він добросовісно намагався жити в мирі з групою, не порушуючи жодних норм моралі;
4) не можна навчати дітей та дорослих технологіям, які вони мають намір використати для задоволення потягу до безглуздої агресії;
5) не можна підвищувати якість життя в суспільстві з людиноненависницькою суспільною думкою;
6) не можна розвивати культуру та мистецтво, що догоджають смакам до виправдання ненависті та забобонів у культурі та мистецтві або підміняють розвагою необхідність замислюватись.

Звідки всі ці моральні застереження? Від Бога.

Релігія - важлива частина мого життя.
(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 22:27 (UTC)
Істинне священне писання отримано шляхом одкровення від Бога. Це догма віри, яка не обговорюється. Зі мною нема сенсу сперечатись про догми, я віритиму в їх істинність, а якщо моє розуміння догм буде неточним, Бог мене виправить.

Повірте, Ваше право керуватися в житті матеріалістичним світоглядом я ціную не менше за своє право сповідувати свою релігію.
(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 22:39 (UTC)
> Ви про Тору/Танаху чи якесь інше писання?

Це стосується будь-якого істинне священне писання. Названі Вами книги у євреїв вважаються священним писанням, і я поважаю їх релігію.

> Ви марнуєте час.

Спілкування з Богом не може бути марнуванням часу. Тим більше, що душа є вічною - вона безвимірна і у просторі, і у часі.

Я утверджую свою релігію, отже - творю добро (С. Д. 3.1, 3.2), отже, проведений за цим час є корисним.
(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 22:51 (UTC)
> Тора - то дуже зла і аморальна книга.

Не думаю. На чому грунтується Ваше твердження?

> Мені здається, що Ви спілкуєтесь з собою.

Якщо я звертаюся до Бога і отримую одкровення від Бога, це аж ніяк не спілкуванням "з собою".

> У Ваших конкурентів більше грошей і досвіду. В Вас не має шансів.

Ви дивитеся на диспозицію, як матеріаліст. А я знаю істину: лише повіривши у Бога, я вже переміг зло. Втім, це не остаточна перемога. Попереду їх ще багато.
(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 23:42 (UTC)
> А коротко

Ви бачите в цій релігії лише один бік. Можливо, Ви й праві повністю або частково щодо цього боку цієї релігії - я не фахівець з іудаїзму і не можу судити про це. Однак зауважте, що у П'ятикнижжі Мойсея істина передана через притчі. З точки зору теології людини, притчі у будь-якій релігії допомагають усвідомити істину, однак не є істиною. Адже притчі грунтуються на певних умовностях. Ви акцентуєте увагу на окремих ознаках варварства та жорстокості у контексті притч, але на той час, коли людство отримало одкровення у формі Біблії, такими були нормальні звичаї життя, одна з вершин тодішньої цивілізації. І такі звичаї тодішні матеріалісти та циніки вважали нормальними та природними, нічого іншого й не уявляли собі, а прагнення змінити суспільну думку на краще теж вважали марною боротьбою з вітряками.

Спитайте мудрого істинно віруючого єврея, чому вчить його Тора, і почуєте, про що насправді ця книга. Лише екстреміст побачить приклад для наслідування у згаданих Вами звичаях, на тлі яких відбуваються біблейскі притчі. І сенс цих притч насправді не в тих архаїчних прикладах варварства, до яких хтось може причепитися; архаїзми - лише ознака епохи, мова епохи, яку людство переросло в тому числі завдяки Торі. Сенс будь-якого священного писання у тому, що воно виражає тими чи іншими словами, в тій чи іншій недосконалій людській системі уявлень шлях до Божої істини. Яка, мовою моєї релігії, полягає в усвідомленні Найвищої Цінності Людини; у інших релігіях істину формулюють по-іншому, однак моє священне писання вчить шукати і знаходити саме цю священну суть в усіх добрих релігіях (С. В. 41).

> Ви придумали собі невидимого друга

Фантазія - теж спосіб спілкування з Богом. Людина пов'язана з Богом через душу (див. С. В. 9, Б. О. 4). Фантазія є однією з священних властивостей душі (див. С. В. 10). Таким чином, Людина може спілкуватися з Богом через фантазію, що й треба було довести.

До речі, на доречність усвідомлення Бога як "невидимого друга" священне писання вказує прямо (С. В. 40), хоча це у теології людини вважається притчею, тобто, спрощенням.

> зло - це просто моральна категорія

Ви думаєте, мораль - це просто? Що можлива матеріалістична мораль? Навряд. Бо, наприклад, хто встановлюватиме моральні норми? Суспільство? Але суспільство недосконале і має тенденцію до придушення особистості, інакшої індивідуальності. Руйнівна матеріалістична "мораль" комуністів та нацистів яскраво показала приклад того, що суспільство може робити великі помилки у моральній сфері. Гадаю, що тільки Бог може бути джерелом моральних норм.
( 18 коментарів — Прокоментувати )
Розроблено LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner