?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Релігійна громада сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини оголошує про початок циклу усвідомлення тенденцій суспільного життя "П'ять кроків до рефлексії".

Початковим етапом буде вибір будь-яких п'яти основних тем для рефлексії, які відображають основні тенденції, що впливають на кожну людську душу.

Ваші ідеї щодо вибору тем для рефлексії надсилайте за адресою: ludstvo@gmail.com

Дедлайн: 10 березня 2011 року.

* * *

Религиозная община исповедующих Веру в Наивысшую Ценность Человека объявляет о начале цикла осознания тенденций общественной жизни "Пять шагов к рефлексии".

Начальным этапом будет выбор любых пяти основных тем для рефлексии, которые отображают основные тенденции, влияющие на каждую человеческую душу.

Ваши идеи относительно выбора тем для рефлексии отправляйте по адресу: ludstvo@gmail.com

Дедлайн: 10 марта 2011 года.

Comments

(Deleted comment)
sheliazhenko
02 березень 2011 23:42 (UTC)
> А коротко

Ви бачите в цій релігії лише один бік. Можливо, Ви й праві повністю або частково щодо цього боку цієї релігії - я не фахівець з іудаїзму і не можу судити про це. Однак зауважте, що у П'ятикнижжі Мойсея істина передана через притчі. З точки зору теології людини, притчі у будь-якій релігії допомагають усвідомити істину, однак не є істиною. Адже притчі грунтуються на певних умовностях. Ви акцентуєте увагу на окремих ознаках варварства та жорстокості у контексті притч, але на той час, коли людство отримало одкровення у формі Біблії, такими були нормальні звичаї життя, одна з вершин тодішньої цивілізації. І такі звичаї тодішні матеріалісти та циніки вважали нормальними та природними, нічого іншого й не уявляли собі, а прагнення змінити суспільну думку на краще теж вважали марною боротьбою з вітряками.

Спитайте мудрого істинно віруючого єврея, чому вчить його Тора, і почуєте, про що насправді ця книга. Лише екстреміст побачить приклад для наслідування у згаданих Вами звичаях, на тлі яких відбуваються біблейскі притчі. І сенс цих притч насправді не в тих архаїчних прикладах варварства, до яких хтось може причепитися; архаїзми - лише ознака епохи, мова епохи, яку людство переросло в тому числі завдяки Торі. Сенс будь-якого священного писання у тому, що воно виражає тими чи іншими словами, в тій чи іншій недосконалій людській системі уявлень шлях до Божої істини. Яка, мовою моєї релігії, полягає в усвідомленні Найвищої Цінності Людини; у інших релігіях істину формулюють по-іншому, однак моє священне писання вчить шукати і знаходити саме цю священну суть в усіх добрих релігіях (С. В. 41).

> Ви придумали собі невидимого друга

Фантазія - теж спосіб спілкування з Богом. Людина пов'язана з Богом через душу (див. С. В. 9, Б. О. 4). Фантазія є однією з священних властивостей душі (див. С. В. 10). Таким чином, Людина може спілкуватися з Богом через фантазію, що й треба було довести.

До речі, на доречність усвідомлення Бога як "невидимого друга" священне писання вказує прямо (С. В. 40), хоча це у теології людини вважається притчею, тобто, спрощенням.

> зло - це просто моральна категорія

Ви думаєте, мораль - це просто? Що можлива матеріалістична мораль? Навряд. Бо, наприклад, хто встановлюватиме моральні норми? Суспільство? Але суспільство недосконале і має тенденцію до придушення особистості, інакшої індивідуальності. Руйнівна матеріалістична "мораль" комуністів та нацистів яскраво показала приклад того, що суспільство може робити великі помилки у моральній сфері. Гадаю, що тільки Бог може бути джерелом моральних норм.
Розроблено LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner