sheliazhenko

Право на мир ☮ Right to Peace ☮ Webinar

Український Рух Пацифістів запрошує відсвяткувати День Конституції України 28 червня 2020 року о 15 годині на вебінарі "Право на мир". Приєднуйтеся до нас у Zoom!

Ukrainian Pacifist Movement invites to celebrate Ukrainian Constitution Day 28 June 2020 at 3 PM, Kyiv time, in our webinar "Right to Peace." Join us via Zoom!

Zoom link: https://us04web.zoom.us/j/72413335676?pwd=cGFOTEVMZ0Y3OTRoWFpwWDZDWk9nQT09

Ідентифікатор конференції / Conference ID: 724 1333 5676

Пароль / Password: 025798

Facebook сторінка події / Event Page: https://www.facebook.com/events/644106949789533/

* * * *

Закон захищає права людини, війна їх порушує. Війна вбиває і калічить людей, затикає рот правді, принижує людську гідність. Тому війна є злочином і має бути заборонена законом. Натомість цинічні розпалювачі війни з піною у рота твердять, ніби закон зобов'язує нас вести війну, і не хочуть визнавати людське право на відмову вбивати. Настав час згадати, якими є приписи Основного Закону.

Конституція України гарантує громадянам право на мирні зібрання (ст. 39) і зобов'язує державу дотримуватися мирної зовнішньої політики та норм міжнародного права (ст. 18).

За Статутом ООН (ст. 33) Україна зобов'язалася вирішувати міжнародні конфлікти мирними засобами. Генеральна асамблея ООН прийняла декларації про право на мир всіх народів (1984 р.) і кожної людини (2016 р.).

Право людини на ідейну відмову від військової служби гарантоване ст. 35 Конституції України, ст. 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ст. 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Ми маємо бути чесними, щоб захистити людське право на мир. Якщо Україна підписала Мінські угоди, має їх виконувати. Якщо Україна підтримала заклик Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до глобального припинення вогню на час коронакризи, треба припинити стріляти. Треба продовжувати мирні переговори, домовлятися про вирішення конфлікту на Сході України ненасильницькими засобами. І це ще не все.

"Армія заборонена", сказано в статті 12 Конституції Коста-Рики, прийнятої у 1949 році. Вже 70 років ця нація успішно зберігає мир та демократію, фінансує освіту та медицину замість зброї та перетворення юнаків на вбивць. Ще два десятки країн світу також не мають армій. Ми мріємо, щоб в Україні колись теж не було армії. А поки докладаємо зусилля, щоб Україна вела мирні переговори замість нескінченної безглуздої війни, скорочувала армію та військовий бюджет, ліквідувала ганебний тоталітарний пережиток - призов. І якщо президент Володимир Зеленський поділяє наші мрії про ліквідацію призову, як він стверджував у своїй передвиборчій програмі, вимагаємо від нього виконати обіцянку. Давно пора! Більше 90% українців проти призову.

Український Рух Пацифістів є учасником Європейського бюро ідейної відмови від військової служби і Міжнародного бюро миру, а також секцією Антивоєнного Інтернаціоналу.

* * * *

Law protects human rights, war violates it. War kills and maim people, shuts up the truth, abuse against human dignity. That's why war is a crime that must be prohibited by the law. Instead, cynical warmongers with foam at the mouth claim that the law demands us to fight the war, at the same time denying the human right to refuse to kill. It's time to remember what the Basic Law says.

The Constitution of Ukraine guarantees the right to peaceful assembly (Article 39) and the duty of the state to adhere to peaceful foreign policy and respect international law (Article 18).

Under the UN Charter (Article 33) Ukraine should resolve all conflicts in a peaceful manner. The UN General Assembly adopted declarations of the right to peace of people (1984) and any individual (2016).

The human right to conscientious objection against military service is guaranteed by Article 35 of the Constitution of Ukraine, Article 9 of the European Convention on Human Rights, Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Honesty is the best way to protect the human right to peace. Since Ukraine signed the Minsk Protocol, we must comply with it. Since Ukraine supported the appeal by the UN Secretary-General Antonio Guterres for a global ceasefire amid the COVID-19 pandemic, our military should not shoot. Ukraine should continue peace negotiations and resolve conflict in Eastern Ukraine by nonviolent means. But it is only the first steps needed.

Article 12 of the Costa Rican Constitution, adopted in 1949, prohibits a standing army. 70 years the nation successfully preserves peace and democracy, funds education and healthcare instead of weapons and instead of making young men killers. There are twenty other nations without armies. We dream about Ukraine without any army. We promote peaceful negotiations instead of nonsensical never-ending war, disarmament of Ukraine and cuts of military spending, the abolition of shameful totalitarian atavism of conscription. Since President Volodymyr Zelensky told in his election promise about the dream to abolish conscription, we demand him to keep the promise. He can't put it off anymore! More than 90% of people support the abolition of conscription.

Ukrainian Pacifist Movement is a member of the European Bureau for Conscientious Objection, a section of War Resisters’ International, and a member of the International Peace Bureau.

Error

default userpic

Your reply will be screened

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.